Tips voor BHV tijdens Corona

We merken het overal: in het verkeer, de winkels en buiten op straat. Het wordt weer drukker. Langzaam maar zeker gaan ook weer meer mensen naar het werk in plaats van thuis te werken. En met meer mensen op locatie neemt ook de kans op een ongeval toe. Dus wat betekent het risico op besmetting met COVID-19 voor de BHV? Hoe verleen je überhaupt hulp terwijl je 1,5 meter afstand moet houden? Onze partner CURA schreef hierover een duidelijke instructie. In dit artikel vatten we de hoofdpunten voor je samen en geven aanvullende tips voor BHV tijdens Corona.

COVID-19 en BHV opleiding

Tips voor BHV tijdens Corona

Met een goede BHV opleiding ben je eigenlijk al voorbereid op “het nieuwe normaal”. In de BHV opleiding en procedures is standaard aandacht voor besmettelijke ziekten en de gevaren van overdracht hiervan. Iets wat in de praktijk nog wel eens vergeten wordt: draag handschoentjes.

De meeste opleiders hebben trainingen op locatie sinds 2 juni 2020 hervat. De cursussen zijn hierbij ingericht conform het protocol van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN). Training en opleiding zijn cruciaal om de kwaliteit van de BHV op peil te houden. Juist omdat BHV incidenten beperkt zijn, is opleiding dé manier voor BHV’ers om ervaring op te doen. Om toch te kunnen opleiden is een protocol opgesteld met richtlijnen en  maatregelen voor EHBO- en BHV’cursussen.

Wil jij ook zeker weten dat je BHV klaar is om op de juiste manier in actie te komen? Kijk dan eens naar de innovatieve Digital Classroom van Cura.

Reanimatie hulpverlening

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een advies uitgebracht over COVID-19 en reanimatie. De hoofdpunten van dit advies zijn:

 • BHV’ers in de risicogroep voeren geen reanimaties uit. Ook als je je ziek voelt, ga je niet naar een reanimatie.
 • Er zijn maximaal twee BHV’ers bij het slachtoffer: één BHV’er masseert de andere staat bij de voeten om af te lossen met masseren.
 • Draag oogbescherming en nitril handschoenen.
 • Voer de chin-lift uit. Plaats je oor voorbij de kruin van slachtoffer en niet boven de mond. Kijk gedurende 10 seconden naar de borst voor beweging. Je kijkt alleen en luistert en voelt niet.
 • Reanimatie bestaat enkel uit borstcompressies, beadem niet.
 • AED gebruiken en elke 2 minuten wisselen blijft.
 • Desinfecteer je handen polsen na de reanimatie.

Let op! Als je zeker weet dat het slachtoffer COVID-19 heeft of een sterke verdenking hebt, gebruik dan alleen de AED. Pas geen beademing én geen borstcompressie toe!

Overige bedrijfshulpverlening

 • Zorg dat zo min mogeijk BHV’ers in contact komen met het slachtoffer
 • Bewaar 1,5 meter afstand ten opzichte van andere personen. Stuur mensen weg die geen rol spelen in de hulpverlening.
 • Stroop de mouwen op en draag handschoenen.
 • Was of desinfecteer je handen na de hulpverlening.

Beschikbaarheid van BHV’ers

Er gaan steeds meer mensen naar kantoor. Toch werken nog veel mensen thuis. Flexibel werken heeft door Corona een nieuwe impuls gekregen. Dit heeft grote gevolgen voor het aantal mensen dat op hetzelfde moment op locatie van de organisatie werkt. Voor BHV’ers geldt dat natuurlijk ook. Historische Informatie over bezetting en beschikbare BHV’ers is waarschijnlijk verouderd. We adviseren je dan ook om dit opnieuw te bekijken. Volg de ontwikkeling van de bezetting en stem het aantal beschikbare BHV’ers hier op af.

Instructie tijdens BHV oproep

Standaard bestaat een alarm uit een korte beschrijving van het incident en een locatie. De alarmering kan echter ook gebruikt worden om een instructie mee te sturen. Zo kan de BHV’er herinnerd worden aan een bepaalde Corona maatregel. Bijvoorbeeld om bij een reanimatie geen mondbeademing toe te passen.

Natuurlijk hebben wij voor registratie van beschikbaarheid en duidelijk alarmeren een oplossing. Deze functies zijn standaard onderdeel van iTel Alert. Als je daar meer over wil weten, kun je hier contact met ons opnemen.

Meer tips voor BHV tijdens Corona

Ook nu blijft een werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en voldoende beschikbare BHV’ers. Tegelijkertijd kan deze nieuwe situatie voor uitdagingen zorgen. Het NIBHV geeft een aantal handige tips voor BHV tijdens Corona bij lagere beschikbaarheid van BHV’ers. Met duidelijke afspraken en communicatie zorg je ervoor dat de werkomgeving veilig blijft.

 • Informeer collega’s over hun rol in een noodsituatie. Doe een beroep op hun zelfredzaamheid en vraag om extra hulp en alertheid.
  • Spreek bij een beperkte bezetting met aanwezige medewerkers af dat zij bij de start van hun werkzaamheden afspraken maken over de taakverdeling in een noodsituatie.
  • Niet-BHV’ers kunnen, als de BHV dat niet kan, worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg voor een gerichte instructie en maak duidelijke afspraken: hoe kan er gealarmeerd worden? Wie alarmeert wie? Hoe controleer je of de groep compleet is op de verzamelplaats? Wie vangt de hulpdiensten op?
 • Neem aangepaste procedures en werkwijzen zoveel mogelijk persoonlijk met elkaar door, zo nodig online.
 • Communiceer dezelfde boodschap via verschillende kanalen: stem dit met elkaar af.
 • Als wordt afgeweken van de normale BHV-organisatie, stem dan met elkaar af wie verantwoordelijk is voor het bewaken van de BHV-bezetting.
 • Soms is samenwerking mogelijk met de BHV en medewerkers van buurbedrijven/gebouwen. Zorg voor een overzicht met noodnummers en namen en een overzicht van de afspraken.
 • Als er een aangepaste procedure is voor noodsituaties: hang posters op met informatie over wat te doen bij noodsituaties, op voor iedereen toegankelijke plekken. Zoals op het informatiebord, het digibord of in de kantine. In ieder geval op de plekken waar de vluchtplattegronden hangen.

Heb je vragen over dit artikel? Of wil je weten hoe wij jouw BHV kunnen verbeteren? We gaan graag met je in gesprek. Neem hier contact met ons op!

Geef een reactie