Incident Management

Wanneer een incident plaatsvindt, is het belangrijk om zo snel mogelijk te handelen om de impact voor je organisatie te beperken. Met de incident management app van iTel Alert informeer je met één druk op de knop de juiste teams en experts zodat zij aan de slag kunnen met het oplossen van de problemen. 

Voordelen iTel Alert

  Snel collega’s alarmeren
 Beschikbaarheidsmonitor
  Benodigde documentatie en informatie meesturen met alarm
  Automatische rapportage

Snel en betrouwbaar alarmeren en evalueren

Bij een incident start je een alarm met de iTel Alert alarmeringsapp of via het op-maat-gemaakt Quick startscherm. Afhankelijk van het type incident (bijvoorbeeld een cyber security incident) start er een specifiek scenario. Alle benodigde collega’s en stakeholders ontvangen het bericht, ook als hun telefoon in de stiltestand staat. In het bericht staat de informatie over het incident en welke actie wordt verwacht. Naast een pushbericht op de app kan een sms- en spraakbericht worden toegevoegd.

Vervolgens laat elke opgeroepen medewerker weten of hij of zij in actie komt. De incidentmanager kan via het dashboard en de mobiele app volgen welke collega’s en teams in actie komen. Wanneer er extra collega’s nodig zijn, kan eenvoudig worden opgeschaald. Tijdens het incident kunnen directe betrokkenen en de rest van de organisatie eenvoudig worden geïnformeerd over de voortgang. Goed incident management zorgt voor een gestructureerde aanpak van een incident en verkort de oplostijd.

Via de uitgebreide rapportage functie van iTel Alert kan het incident achteraf worden geëvalueerd. De rapportage kan ook automatisch verstuurd worden naar bijvoorbeeld de directie, stakeholders, CMT of HR.

Ontdek alle functionaliteiten van iTel Alert

Functionaliteiten

Klantervaringen

Bij Huntsman in Rotterdam worden chemische grondstoffen verwerkt voor meer dan 170 eindproducten. Als BRZO-onderneming moet Huntsman voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Als er bijvoorbeeld een gaslek is, wordt vanuit de beveiligingsloge direct een alarm gestart via een op maat gemaakt startscherm. De juiste medewerkers van Huntsman worden direct op hun telefoon gealarmeerd middels ontruiming alarmering. Doordat iTel Alert is gekoppeld aan het aanwezigheidssysteem worden alleen mensen opgeroepen die op locatie aanwezig zijn. Verder heeft iTel Alert een koppeling met een windrichtingsmeter zodat hier rekening mee gehouden wordt. Op die manier zorgt iTel Alert voor meer veiligheid.

Het Rode Kruis heeft een vrijwilligersorganisatie met meer dan 40.000 leden die bij de meest uiteenlopende gebeurtenissen worden ingezet. Denk aan een dreigende overstroming, zoeken naar een vermist persoon en ondersteuning bij ontruimingen. Wanneer er bijvoorbeeld een verzorgingstehuis moet worden ontruimd, worden met iTel Alert vrijwilligers van het Rode Kruis opgeroepen middels ontruiming alarmering. iTel Alert houdt hierbij rekening met het woonadres van de vrijwilliger, zodat de dichtstbijzijnde vrijwilligers worden opgeroepen. Elke vrijwilliger krijgt na acceptatie de gegevens van een teamleider van het Rode Kruis. Via de alarmering app van iTel Alert ziet de coördinator van het Rode Kruis hoe de inzet verloopt.

Geofence van itel alert

Veel mensen zijn minder dan 40 uur per week op locatie. Een hulpverlener die niet aanwezig is, hoeft ook niet gealarmeerd te worden. Daarom registreert de iTel Alert app automatisch of je aanwezig bent. Daarnaast kunnen medewerkers via de app handmatig hun beschikbaarheid instellen. Als manager of ploegleider kun je in de app of op de aanwezigheidsmonitor altijd zien hoeveel gespecialiseerde medewerkers aanwezig zijn per locatie.

Kortom, met de alarmeringsapp van iTel Alert vervang je in één keer het aanwezigheidsbord en piepersysteem.