BHV alarmering: Vijf punten van aandacht

Met goede alarmering zorg je dat de bedrijfshulpverlening goed en snel reageert bij een incident. Maar waar moet je nou precies op letten bij de BHV alarmering? In dit artikel geven we je een aantal belangrijke aandachtspunten.

Voldoende BHV beschikbaar

In praktijk geldt standaard één BHV’er is geen BHV’er. Want wie vervangt de BHV’er als hij of zij met vakantie of ziek is? Om te bepalen hoeveel BHV’ers je nodig hebt moet je letten op zaken als het aantal aanwezigen in het pand, de aard van de werk en de aanwezigheid van mindervalide personen. Maar let bijvoorbeeld ook op hoe lang de professionele hulpdiensten erover doen om de locatie te bereiken. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking geschreven die hier meer informatie over geeft.

Wij zien dat het bepalen van de hoeveelheid BHV’ers die nodig zijn complexer is door de toename van thuiswerken. Belangrijkste reden is dat niet duidelijk is wie wanneer aanwezig is. Een goed inzicht in de bezetting van een locatie en aanwezigheid van BHV’ers door de tijd is cruciaal om te bepalen of er voldoende hulpverleners beschikbaar zijn.

Betrouwbaar alarmeren

Voor BHV alarmering werden vaak portofoons en pagers gebruikt. In specifieke situaties kunnen deze middelen nog steeds een goede oplossing vormen. De ervaring leert echter dat portofoons en pagers vaak blijven liggen in opladers of op het bureau. Met een moderne BHV app kun je betrouwbaar alarmeren met een hogere mate van gebruiksvriendelijkheid: de BHV’er ontvangt het alarm op de mobiele telefoon welke hij altijd bij zich draagt. Om de betrouwbaarheid te verhogen kun je meerdere media voor de BHV alarmering combineren. Denk bijvoorbeeld aan een spraak-, sms- en pushbericht. Overigens is een BHV app ook niet altijd de beste oplossing. Zo zien we dat een app in kleine bedrijven met minder dan 10 BHV’ers vaak onvoldoende toegevoegde waarde levert.

Denk ook na over hoe een incident gemeld wordt. Met andere woorden: hoe bereikt de melding van het incident de persoon die het alarm moet starten. Gaat dat via één noodnummer, de receptie of misschien via een automatisch gekoppeld systeem? Verder is het  belangrijk om duidelijke afspraken te maken over welke informatie BHV’ers ontvangen bij een alarm. Kijk hierbij steeds naar de eisen van de werkomgeving.

Blijf oefenen en evalueren

Ben je ervan overtuigd dat je een goed plan hebt voor de bedrijfshulpverlening? Test dit regelmatig en voor verschillende situaties. Vaak lijkt een BHV plan prima op papier, maar blijkt in de praktijk dat belangrijke onderdelen missen of niet goed werken.

Gelukkig krijgt de gemiddelde BHV’er niet regelmatig te maken met een ongeval of brand. Dat maakt het belang van oefenen des te groter: als het zover is, is er geen ruimte voor fouten en moet iedereen weten wat zijn rol is en deze goed uitvoeren. BHV’ers moeten kunnen vertrouwen op de hulpmiddelen bij een inzet. Dat geldt ook voor het alarmeren en communiceren. Door regelmatig te oefenen blijft iedereen bekend met de processen en het gebruik van alle middelen, van AED tot app.

Alarmeren & Opschalen

Opschaling is iets waar in veel BHV-organisaties beperkt aandacht aan wordt besteed. Wat doe je als de eerste oproep en inzet van BHV’ers onvoldoende blijkt? Als bijvoorbeeld een brand klein begint, maar snel om zich heen grijpt, is het nodig om snel meer BHV’ers op te roepen. En misschien wil je bij een grote brand ook andere stakeholders informeren. Denk bijvoorbeeld aan aangrenzende bedrijven of woonwijk.

Hulpverlening

Bij veel BHV-incidenten wordt uiteindelijk de brandweer of ambulance ingeschakeld. Zorg dat het proces voor het alarmeren van professionele hulpverlening bekend is. Ook hier is het belangrijk dat de hulpverleners duidelijke instructies ontvangen over het incident en de locatie en deze eenvoudig kunnen bereiken. Speciaal aandachtspunt is een duidelijke instructie over hoe hulpverleners zo dicht mogelijk bij het incident kunnen komen. Het komt helaas nog regelmatig voor dat een brandweer of ambulance voor een gesloten poort staat of een ingang die niet meer in gebruik is. Zorg vervolgens voor een goede overdracht met de laatste informatie over de status van het incident wanneer hulpverleners ter plekke zijn. Op deze manier kunnen de hulpverleners zo snel en effectief mogelijk aan de slag!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *