Overheid

Grip op alarmering!
Bij GRIP incidenten is een goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk. Eenduidige informatievoorziening naar alle betrokkenen vormt hiervoor de basis. iTel Alert zorgt ervoor dat alle partijen direct over de benodigde informatie beschikken en dat de juiste hoeveelheid personeel ter plaatse is. Van meldkamer tot gemeente en van OVD tot CaCo.

GMS integratie
Verhoog het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid door het eenvoudig starten van scenario’s, zonder extra handelingen, vanuit GMS.

P2000 berichten
Naast spraak, SMS, e-mail en push berichtgeving biedt iTel Alert ook de mogelijkheid om berichten te verzenden via het P2000 netwerk.

Oproepen via dienstrooster
Door dienstroosters (“ piket-diensten”) in te voeren, is het bovendien mogelijk om alleen mensen met dienst op te roepen.

Decentraal beheer
Vereenvoudig het functioneel beheer door de autorisatiematrix op gemeentelijk niveau. Door de Access Control List zien gebruikers alleen wat nodig is voor hun functie

Cross-media notificatie
Zorgt voor een eenduidige communicatie via spraak, SMS, e-mail of push-messages, van helpdesk tot directie.

Directe bevestiging
Werknemers die daadwerkelijk in actie moeten komen, geven aan of zij beschikbaar zijn. Is dit niet het geval dan wordt direct een vervangende collega opgeroepen.