IT alarmering

Een IT storing kan een groot effect hebben op een organisatie: boze klanten, werknemers die niet kunnen werken en mogelijk zelfs onveilige situaties. iTel Alert helpt door het snel en juist informeren van de juiste personen voor het oplossen van een verstoring. Daarnaast zorgt iTel Alert voor een eenduidige communicatie, van helpdesk tot directie. Op die manier blijft iedereen op de hoogte en wordt het risico op communicatiefouten geminimaliseerd.

Direct de juiste IT-experts inschakelen
Door het koppelen van medewerkers aan functies of groepen. Werknemers die daadwerkelijk in actie
moeten komen, geven aan of zij beschikbaar zijn.

Alarmeren van uit IT monitoring tools
Reageer snel op een signaal vanuit een IT monitoring systeem door de koppeling met iTel Alert. Informeer volledig geautomatiseerd de juiste IT-medewerkers.

Oproepen via dienstrooster
Door dienstroosters (“pieperdiensten”) in te voeren, is het bovendien mogelijk om alleen mensen met dienst op te roepen.

Cross-media notificatie
Optimaliseer het bereik door een mix van communicatie via spraak, SMS, e-mail of push-messages. iedereen van helpdesk tot directie op een passende manier informeren.

Directe bevestiging
Werknemers die daadwerkelijk in actie moeten komen, geven aan of zij beschikbaar zijn. Is dit niet het geval dan wordt direct een vervangende collega opgeroepen.

Real-time informeren
Tijdens het oplossen van een verstoring worden alle partijen via iTel Alert op de hoogte gehouden van de status.